Stichting SYPO (Nederlandse pagina)

Deze pagina geeft een overzicht van de werkzaamheden van Stichting SYPO. Op de rest van deze website vindt u informatie over SYPO Uganda Ltd. - het microfinancieringsproject (en grootste project) van Stichting SYPO in Oeganda. 

Werkwijze

SYPO biedt structurele hulp door in centraal Oeganda projecten met een zelfredzaam, ondernemend karakter te ondersteunen of op te zetten. Wij denken dat ontwikkeling niet van bovenaf gepland kan worden, maar vanuit de samenleving moet ontstaan. Om te zorgen dat de projecten een lange termijn effect hebben, zetten we vooral in op commerciële initiatieven, die door hun eigen succes zullen blijven groeien. Door mensen in Afrika in staat te stellen om dit soort projecten zelf op te zetten, voelen deze mensen zich verantwoordelijk voor het succes van hun eigen project, zodat ze er met enthousiasme en trots aan werken. SYPO besteedt veel aandacht aan de evaluatie van de projecten, om in praktijk te ondervinden welke methodes van hulp het beste werken. Door resultaatgestuurd te werken, blijven we continu onze aanpak verbeteren.

Geschiedenis

In 2003 werd stichting SYPO opgericht met het doel het voor een kleine lokale Oegandese hulporganisatie mogelijk te maken een yoghurtfabriek op te zetten. In dit project werden koeien gegeven aan vrouwen die een weeskind wilden opnemen, maar daar financieel niet toe in staat waren. Door de yoghurtfabriek ontstond een onafhankelijk inkomen voor de lokcale organisatie en dankzij de gedoneerde koeien konden weeskinderen in een gewone familiesituatie worden opgenomen.

De yoghurtfabriek draait sinds 2007 zelfstandig en helpt steeds meer kinderen doordat nog steeds kalveren worden doorgegeven aan nieuwe families in het coöperatief. Stichting SYPO heeft zich sinds 2007 op andere projecten gericht - zie hieronder.

Projecten

SYPO steunt projecten met een zelfredzaam, ondernemend karakter. Al deze projecten worden door Oegandese mensen opgezet en kunnen uiteindelijk zichzelf in stand houden. 

De projecten van Stichting SYPO:

  • SYPO Uganda Ltd. is een microfinancieringsproject dat het doel heeft om het voor honderden vrouwen mogelijk te maken een klein bedrijfje te beginnen. We hebben binnen dit project al tienduizenden microkredieten kunnen uitgeven, tegen 95% terugbetaling en kostendekkende rente. Op de rest van deze website kunt u veel informatie vinden over dit project en direct microkredieten steunen en volgen.
  • Met het Yoghurtproject maakt SYPO de opvang van wezen in lokale families mogelijk door drachtige koeien aan vrouwen te geven. Op die manier zijn inmiddels meer dan 100 koeien gedoneerd, en meer dan 100 weeskinderen in gezinnen opgenomen. De melk van de koeien wordt in het coöperatief tot yoghurt verwerkt en lokaal verkocht. 

  • Om de gezondheidssituatie in het district te verbeteren heeft SYPO het project MediStructures opgezet. Op een innovatieve manier wordt hiermee een netwerk van medische zorg ontwikkeld. SYPO zet in op primaire zorg in zeer afgelegen gebieden. We bouwen in samenwerking met de lokale medische overheid - wij bouwen de kliniek, waarna de overheid onderhoud, personeel, medicatie en apparatuur betaalt. Het gaat om kleine klinieken: in de lokale structuur 'Health Centres II' of 'Health Centres III', met enkele verpleegkundigen en periodiek een arts, evenals een apotheek. Inmiddels zijn vier klinieken gebouwd en in werking genomen. In iedere kliniek worden dagelijks zo'n 100 patienten geholpen. Die hulp loopt uiteen van immunisatie voor jonge kinderen, bevallingen, HIV behandelingen, malaria-diagnostiek, tot bijvoorbeeld ook voorlichtingsdagen. De lopende kosten worden volledig gedragen door de Oegandese overheid.

  • Om relevante stages en vrijwilligersplekken te vinden voor mensen die een tijdje nuttig werk willen doen in Oeganda heeft SYPO Counterpart Travels opgericht. U kunt ook kijken op www.counterparttravels.com. Via Counterpart Travels hebben al meer dan honderd vrijwilligers op relevante manier kennis gemaakt met Oeganda. 

Organisatie

Stichting SYPO heeft een bestuur, met daaronder een directeur, die de verantwoordelijkheid heeft voor de projecten in Oeganda en vrijwilligers in Nederland. Directeur en bestuur werken volledig vrijwillig en onbezoldigd aan SYPO. Het bestuur bestaat uit Ger van der Bruggen (voorzitter), Marc Huitink, (penningmeester), Klaas de Haan (secretaris), Johan Heijink en Pieter de Hoop (bestuursleden).

De directeur van de stichting is Duko Hopman.

In Oeganda werkt SYPO met partnerorganisaties en met een eigen organisatie, SYPO Uganda Ltd. (alle aandelen bezit van Stichting SYPO), beiden met uitsluitend Oegandese werknemers.